Swedish Fika keramikutställning

8 Juli – 19 Augusti

Under 500-årsjubileet i Strängnäs får medlemmar i föreningen Keramiker i Sörmland disponera Multeums utställningslokal i 6 hela veckor. Här kan du visa alster med anknytning till temat “fika” genom att ”mötas” fritt tolkat både i bruksform och skulpturalt. Material: Lera. Vi behöver anmälan och uppgifter om vad du vill ställa ut för att kunna planera utställningslokalen senast 14 april via anmälningslänken. 

“Fika” är ett svenskt uttryck för hur vi samlas kring kaffe/te och något gott därtill. Utställningen har två delar av temat Swedish Fika:

   -Ett stort fikabord där du kan bidra med brukskeramik, kaffekoppar, fat, assietter o.dyl.

   -En konstkeramikutställning där du kan bidra med allt som du kan förklara hör samman med fikamötet (rast, paus, beslut, dialog m.m.)

8 Juli – 19 Augusti

Swedish Fika keramikutställning under Strängnäs 500-årsjubileum i Multeums utställningslokal.

Arrangör. Keramiker i Sörmland.

Öppettider: mån-tor kl.9-19, fre kl. 10-17, lör kl.10-15

Finissage: 19 augusti kl.10-15 med hämtning av sålda saker och försäljning av fler.